Revize Liškutin

Provádíme kompletní revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení, dále také stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení.

K jakýmkoliv tlakovým nádobám Vám vyhotovíme technickou dokumentaci (pasport) a to i pro starší zařízení. Máme dlouholeté zkušenosti a spolupráce s renomovanými firmami, které zajišťují případný servis či doporučené opravy. K našim službám poskytujeme odborné poradenství.

Naše spolupráce je se strojírenskými výrobními podniky, se společnostmi zabývající se výzkumem. Spolupracujeme s drobnými živnostníky a poskytujeme technickou pomoc při řešení problémů i před provedením kontroly Inspektorátem bezpečnosti práce a následné odstranění všech závad a nedostatků.

Činnosti

  • NA: Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 1000 (zahrnuje i tlakové nádoby stabilní skupiny B)
  • PK4: 4. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h včetně
  • HK4: 4. třída - horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW včetně, všechny ostatní kotle kapalinové